ETIM xChange komt eraan!

Er wordt al jaren aan gewerkt, maar zeer binnenkort is het beschikbaar: ETIM xChange: een vernieuwde datastandaard gericht op het internationaal uitwisselen van productdata.

Een Europese datastandaard

Globaal dataformaat ETIM xchange

Met het ETIM xChange dataformaat wordt er een stap gezet naar globale datastandaardisatie. Het formaat is gebaseerd op de European Master Data Guidelines (EMDG) en er is gebruik gemaakt van diverse bestaande standaarden, zoals DICO, BMEcat en FAB-DIS, om tot een nieuwe standaard te komen.
De GS1 standaard wordt gebruikt om items en locaties te identificeren.
Uitwisseling van data vindt plaats op basis van het JSON formaat.
ETIM xChange wordt volledig beheerd door ETIM International.

Releaseplan ETIM xchange

Releaseplan ETIM xchange

Eigenschappen van de eerste ETIM xChange release

etim xchange release

Gesimplificeerde structuur in JSON die logisch gegroepeerd is, gebaseerd op meerdere nationale uitwisselingsformaten;
Generieke productdata is gescheiden van de data van één of meerdere trade items van dat product;
Datastructuur voor het transporteren van LCA data in alle fases van de levenscyclus van het product;
De structuur staat een groot aantal soorten meertalige of eentalige bijlagen toe;
ETIM xChange is compatibel met de meest recente ETIM-MC structuren, waaronder Connection Types;
ETIM xChange heeft een zeer flexibele structuur om op diverse manieren data over verpakkingshiërachieën uit te kunnen wisselen.

Proplanet PIM Systeem