Onze partners

We werken nauw samen met ontwikkelaars en beheerders van bestands- en classificatiestandaarden, datapools, marktplaatsen en service- en implementatiepartners. Hieronder vind je een overzicht van onze partners.

Kennispartners  
Ketenstandaard Ketenstandaard ontwikkelt en beheert standaarden voor alle fasen van het bouwproces. Als onafhankelijke organisatie werkt Ketenstandaard samen met partners en deelnemers uit de hele bouw- en technieksector.
BIM-loket Het BIM Loket stimuleert het toepassen van BIM in de Nederlandse bouw en infra, door het gebruik van open BIM-standaarden te bevorderen. Het BIM Loket beheert deze standaarden deels zelf, in nauwe samenwerking met hun partners.
GS1 Met unieke identificatiecodes van GS1, onder andere de barcode, en het delen van heldere en eenduidige data laat GS1 de reis van het product zien. Van grondstof tot eindgebruiker.
UNSPSC UNSPSC is een mondiale classificatiestructuur met een hiërarchische code bestaande uit 5 niveaus, die door het toewijzen van standaard codes aan producten en diensten zorgt dat prdoucten eenvoudig gegroepeerd kunnen worden op diverse niveaus.
ODMS One Maritime Data Standaard One Maritime Data Standard is de standaard voor uniforme vastlegging en elektronische uitwisseling van product- en handelsgegevens voor de Nederlandse maritieme sector.
EDA (UK) De EDA is de handelsvereniging voor groothandelaren in de elektrotechnische branche in het Verendigd Koninkrijk. Zij bieden de EDATA data pool aan, waarin fabrikanten productinformatie kunnen delen.
DDS (US) DDS (Distributor Data Solutions) is een contentprovider voor groothandelaren en distributeurs. Ze bieden een datapool aan met productcontent voor e-commerce in een groot aantal branches.