GLDF – Global Lighting Data Format

Uniform, uitgebreid dataformaat voor de verlichtingsindustrie.

Het GLDF formaat is de nieuwe standaard voor armaturen en sensoren. Het is modulair opgezet waardoor het mogelijk is tal van specificaties en modelinformatie op te nemen. Door de standaard is deze productddata eenvoudig uit te wisselen met de meestgebruikte lichtcalculatieprogramma’s.

GLDF voor Relux en DIALux

Met de GLDF data standaard kan data geëxporteerd worden naar relux en dialux

Met softwarepakketen zoals die van Relux en DIALux is het mogelijk om verlichting te simuleren. De software berekent snel en efficiënt de lichtopbrengst van diverse bronnen, op basis van productdata. Om realistische simulaties te krijgen, is het belangrijk dat de data volledig is en gelezen kan worden door de software. De GLDF (Global Lighting Data Format) standaard is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat de software van (onder andere) Relux en DIALux over alle benodigde productdata beschikt.

Het Proplanet PIM systeem ondersteunt de GLDF datastandaard. Dit betekent dat data vanuit het PIM systeem geëxporteerd kan worden naar de softwarepakketten van Relux en DIALux, en voldoet aan de eisen van deze pakketten.

Hoe creëer ik een GLDF bestand?

Onze consultants helpen je hierbij!
De GLDF Datastandaard wordt ondersteund door het Proplanet PIM systeem

Het GLDF formaat is nog niet standaard ingebouwd in het Proplanet PIM systeem. Daarom helpen onze consultants je bij het configureren van dit formaat. Samen met één van onze medewerkers valideer je de benodigde informatie en vullen we deze aan waar nodig. Het Proplanet PIM systeem genereert vervolgens voor elk product een GLDF-bestand. Deze bestanden kun je exporteren en beschikbaar stellen aan Relux, DIALux of een installateur.

Meer weten over de GLDF standaard?

Proplanet PIM Systeem