FAB-DIS 3.0 is beschikbaar

Het FAB-DIS formaat wordt vooral in Frankrijk gebruikt om media, product-, prijs-, ETIM- en logistieke informatie uit te wisselen. Sinds 2023 is FAB-DIS versie 3.0 beschikbaar. Dit is er verbeterd in FABDIS 3.0 ten opzichte van FABDIS 2.3.

4 redenen om over te stappen naar FABDIS 3.0

FAB-DIS versie 3.0 is zo ontwikkeld dat wanneer er nieuwe wensen of updates zijn, deze eenvoudige geïntegreerd kunnen worden in het model, zonder dat de structuur aangepast wordt. Zo hebben veranderingen zo weinig mogelijk impact op de gebruikers van FAB-DIS.

In versie 3.0 zijn er meer mogelijkheden om content te verrijken. Zo is het aantal mediatypen dat per doelgroep of per taal kan worden beheerd verdubbeld. Ook kun je nu varianten beheren, waardoor jouw klanten beter kunnen selecteren op bijvoorbeeld maat, kleur of andere eigenschappen van je producten.

Je kunt nu gelinkte producten toevoegen om bijverkoop te stimuleren. Denk bijvoorbeeld aan het linken van onderdelen en accessoires in het winkelmandje van de klant, het promoten van vergelijkbare producten (met een hogere waarde) of het tonen van tweedehands producten.

Je kunt nu gegevens over de product lifecycle toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan promotieperiodes, doorloop van je voorraad, data van livegang en het markeren van end-of-life producten.

Je kunt nu gegevens toevoegen over de ecologische voetafdruk van je producten, zoals het percentage geryclede materialen, informatie over duurzaamheid, de herleidbaarheid van gevaarlijke stoffen en de aanwezigheid van edelmetalen. Hiermee speel je in op de nieuwe voorschriften rondom de circulaire economie en verduurzaming.

Waarom is er een nieuwe FABDIS versie ontwikkeld?

FAB-DIS heeft al 7 jaar ervaring met de behoeften en uitdagingen van de bouw, industrie en infrastructuur. Voortbouwend op deze ervaring is het nodig om mee te gaan met veranderingen in de markt. Waarom?

Omdat bedrijven en werkwijzen veranderen;
Omdat regelgeving en normen veranderen;
Omdat de wensen van multi-channel klanten veranderen;
Omdat de FAB-DIS gemeenschap zich voortdurend uitbreidt, met nieuwe behoeften.

FAB-DIS versie 3.0 beantwoordt aan deze verwachtingen door een structuur te bieden die:

Eenvoudiger te gebruiken is voor zoveel mogelijk mensen, door wensen en behoeften uit nieuwe sectoren te integreren;
Meer mogelijkheden heeft om de klantervaring te verbeteren, door het stimuleren van up-selling en cross-selling, beter beheer van de product life cycle en te voldoen aan de nieuwe voorschriften van de circulaire economie;
Duurzamer en flexibeler is, zodat nieuwe wensen en eisen van de markt en nieuwe regelgeving in de toekomst geïntegreerd kunnen worden zonder de structuur en stabiliteit van het model aan te passen.

FAB-DIS: ontwikkeld voor en door gebruikers

De kracht van het FAB-DIS model rust op de beroepsexpertise van de gemeenschap van gebruikers. Versie 3.0 is hierop geen uitzondering!

In de afgelopen 3 jaar hebben leveranciers en distributeurs hun competenties en ervaringen gedeeld om de nieuwe voorwaarden voor productspecificaties te definiëren, en hier de wensen van specialisten op andere gebieden in mee te nemen (marketing, logistiek, kwaliteit…).
Een proces van samenwerking met één gemeenschappelijk doel, namelijk het aanpassen aan:

De behoeften van de markt en de ervaring van de klant;
De toenemende regelgeving;
De uitdagingen van klimaatverandering die van invloed zijn op onze industrieën.

70 experts
15 bedrijfssectoren
52 vergaderingen
1 grote publieksenquête
270 klantcases
350 ontwikkelingsverzoeken

Het resultaat: een nieuw model om leveranciers en distributeurs te helpen het beter te doen bij hun klanten!

Wat is er nieuw in FAB-DIS 3.0?

Wijzigingen in het FAB-DIS model worden doorgevoerd naar aanleiding van wijzigingsverzoeken van gebruikers van het model. De verzoeken worden onderzocht door experts binnen de diverse sectoren die het FAB-DIS model gebruiken en getoetst op de behoeften van de markt en wettelijke vereisten.
Het FAB-DIS 3.0 model is zo ontworpen dat hij zo lang mogelijk mee kan gaan en wijzigingen eenvoudig doorgevoerd kunnen worden, zonder dat dit de structuur van het model aantast. Zo kunnen er bijvoorbeeld attributen en waarden worden toegevoegd aan bepaalde tabellen, wat alleen impact heeft voor de gebruikers die die tabellen gebruiken. Op deze manier ondervinden gebruikers zo weinig mogelijk hinder van eventuele wijzigingen.

Hier vind je alle wijzigingen

Wat is FAB-DIS?

5 noodzakelijke blokken

De eerste 5 blokken bevatten verplichte velden. Hierin bevinden zich de gegevens die als noodzakelijk worden gezien om producten aan te kunnen bieden op webshops en in apps van verkopers.

Identificatie

Het eerste blok is B00_CARTOUCHE. Dit blok bevat de identiteit van de beheerder van de productgegevens. Het is verplicht om deze ter beschikking te stellen binnen het FAB-DIS model.

Gebruikte FAB-DIS editie
FAB-DIS nalevingsnummer
Aantal producten
Gegevensparameters

Commerciële gegevens

Het tweede blok is B01_COMMERCE. Dit blok bevat de productgegevens die nodig zijn om een commerciële transactie uit te kunnen voeren en om het ERP-systeem van distributeurs en verkopers te voeden.

Artikelnummer
Eenheden
Beheer van levenscyclus
Prijs

Logistieke gegevens

Het derde blok is B02_LOGISTIQUE. Dit blok bevat alle gegevens met betrekking tot afmetingen en gewicht van het product. Het doel van dit blok is het optimaliseren van het logistieke proces.

Afmetingen en gewicht van het kale product
Eigenschappen van de verpakking
Opslagomstandigheden
Gegevens over verpakkingseenheden

Media

Het vierde blok is B03_MEDIA. Het doel van dit blok is het verbeteren van de klantervaring door het toevoegen van media aan een product. De verrijkte informatie kan dan gepubliceerd worden in een webshop, in (print) advertenties en in applicaties.

Afbeeldingen en video's
Handleidingen
Reviews
Verkoopargumenten / USPs

Regelgeving

In het vijfde blok, B04_REGLEMENTAIRE, bevindt zich alle informatie rondom wet- en regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan verplichte documenten en keurmerken die bij een product horen. Het doel hiervan is het verbeteren van productconformiteit.

Informatie over de gezondheid
Informatie over gevaarlijke stoffen
Informatie over impact op het milieu
Informatie over de traceerbaarheid

FABDIS 3.0 is zó ontworpen dat gebruikers zo weinig mogelijk last hebben van updates en wijzigingen

Extra informatie in FAB-DIS

7 aanvullende blokken

Binnen FAB-DIS zijn 7 extra blokken toegevoegd voor fabrikanten die verder willen gaan in het verrijken van hun productgegevens. Het invullen van deze gegevens is niet verplicht.

Extra gegevens

In het blok C01_EXTENSION bevinden zich aanvullende productgegevens die consumenten verder informeren over het product, bijvoorbeeld over uiterlijke kenmerken.

Overheersende kleuren
Geografische herkomst
Afwerking en uiterlijk
Gegevens gelijkend op ETIM data

Alternatieven

Blok C02_CORRESPONDANCE is voornamelijk relevant om bijverkoop te stimuleren en zo extra verkopen te genereren. Ook bevat dit blok alternatieven voor het geselecteerde product.

Accessoires
Vaak samen gekochte producten
Alternatieven van een ander merk
Tweedehands alternatieven

Varianten

In blok C03_VARIANTE bevinden zich snelle selectiecriteria om varianten van een product te vinden binnen een model of assortiment.

Maat
Kleur
Materiaal
Versie

ETIM-data

Wanneer producten moeten voldoen aan de ETIM-standaard, kan binnen het FAB-DIS model ook ETIM-data worden toevoegd. Hiervoor is blok C04_ETIM ontwikkeld. In dit blok zijn meer dan 15.000 eigenschappen beschikbaar om meer dan 6000 productgroepen te beschrijven.

Productgroepen
Productklassen
Eigenschappen
Waarden en eenheden

EOL-producten

Het komt voor dat je informatie over producten die je niet langer verkoopt, nog wel beschikbaar wil stellen aan de consument. Denk bijvoorbeeld aan onderhoudsadviezen of gerelateerde accessoires. Deze informatie kun je kwijt in blok C05_ARRET.

Einddatum
Reserveonderdelen
Onderhoudsinstructies
Handleidingen

Vervanging

Een andere reden om oude producten niet te verwijderen, is het kunnen aanbieden van alternatieven. Informatie over alternatieve producten kun je kwijt in blok C06_SUBSTITUTION.

Vervangend (nieuw) product
Uitbreidingen / kits
Compatibele producten
Compatibiliteitsbeperkingen

Statistieken en organisatie

Het laatste beschikbare blok binnen het FAB-DIS model is niet zozeer gericht op de consument, maar wel op interne processen. Het blok F01_PYRAMIDE bevat de structuur van statistieken en nomenclatuur.

Overzicht van aanbiedingen
Structuur van verkoopstatistieken
Naamgeving assortiment
Nomenclatuur in marketing

FAB-DIS in Proplanet PIM

Get in touch with Proplanet

Op dit moment zijn we bij Proplanet bezig met het integreren van FAB-DIS als standaardformaat in ons PIM systeem (Dataprocessor). Maak jij al gebruik van FAB-DIS, dan kunnen wij jou helpen bij het configureren van een export in het PIM-systeem, zodat je de data op de juiste manier kan exporteren naar afnemers die FAB-DIS data vereisen. Wil je hier meer over weten, neem dan contact op met onze consultants.

Neem contact op met onze consultants
Proplanet PIM Systeem